Fruktklienten

FruktKlient er eit leiande logistikkprogramvare for pakkeri og fruktlager i Noreg.

18 fruktlager og 25 underpakkeri i Noreg brukar denne programvara innan frukt, bær, grønsaker, poteter, gulrøter og løk. Fruktklienten kommuniserar med 5 ulike sorteringsanlegg, mange ulike vekter, strekkodelesarar, magnetkortlesarar og blåtann-temperaturprober for kontroll av temperatur ved mottak/føresending.

Ideen til dagleg leiar i Idata, Øystein Spilde, var at han ynskja eit system der båe produsentar og pakkeri kunne samhandla, og at informasjon kunne flyte lett mellom produsent og pakkeri.

Du som produsent kan laste ned Fruktklienten til din data eller som app på mobil.

Link til nedlasting av Fruktklienten:

http://fruktklient.no/download/InstallFruktKlient.exe

Install kode Ullensvang: 20005as 

Servernamn: fruktklient.ullensvangfruktlager.no

Rettleiing til bruk finn du her.